3 Comments
Jan 25Liked by Environment & Society

Geweldig dat je bezig bent met de koloniale wortels van de gaswinning in Groningen. Ik kon hierover maar weinig literatuur vinden. Ken je het werk van Nic Tummers over de carboonkolonisatie van Limburg?

Expand full comment